REGULAMENT

Regulament Bicaz Kayak Fest

Evenimentul Bicaz Kayak Fest este o competitie sportiva privata organizata de Club Outdooris in parteneriat cu Primaria Bicaz si are 4 probe de concurs:

  • proba de maraton, cu o lungime totală a traseului de aproximativ 40 km;
  • proba de semimaraton, cu o lungime totală a traseului de aproximativ 20 km;
  • proba de eskimo-rolling;
  • proba de sprint.

Toate probele evenimentului Bicaz Kayak Fest se desfasoara pe lacul Bicaz (Izvorul Muntelui) iar traseul va fi semnalizat corespunzator de catre organizatori. Startul si sosirea vor fi din Portul Turistic Bicaz. 

La toate concursurile pot participa persoanele care au implinit varsta de 16 ani si sunt apte de efort sustinut din punct de vedere medical. Minorii vor putea participa numai daca fac dovada scrisa a acordului tutorelui.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a refuza participarea persoanelor care au avut un comportament nesportiv sau prin actiunile lor aduc prejudicii de imagine evenimentului Bicaz Kayak Fest.

Regulament - Categorii de concurs

Ierarhia concurentilor care vor sa puncteze pentru marele trofeu se stabileste prin cumularea punctajului obtinut la probele de maraton, sprint si eskimo-rolling.

Daca un concurent nu participa la o proba obtine 0 puncte la acea proba. Punctajul de acorda ierarhic, Locul 1 100 de puncte, Locul 2 90 de puncte, Locul 3 80 de puncte, Locul 4 70 de puncte, Locul 5 60 de puncte, Locul 6 50 de puncte, Locul 7 40 de puncte, Locul 8 30 de puncte, Locul 9 20 de puncte, Locul 10 10 puncte. 

Exemplu de calcul:
Concurentul A Maraton locul 1 – 100 de puncte; Sprint locul 3 – 80 de puncte ; EskimoRoll locul 5 – 50 de puncte . TOTAL 230 puncte
Concurentul B Maraton locul 6 – 50 de puncte; Sprint locul 1 – 100 de puncte; EskimoRoll locul 1 – 100 de puncte TOTAL 250 puncte
Concurentul C Maraton locul 2 – 90 de puncte; Sprint locul 2 – 90 de puncte; EskimoRoll locul 2 – 90 de puncte TOTAL 270 puncte
CASTIGATOR Concurentul C

Concurentii care vor sa concureze pentru marele trofeu Bicaz Kayak Fest, trebuie sa puncteze obligatoriu la toate 3 probe din concurs, maraton, sprint si eskimo-rolling.

Cei care participa la semi-maraton, nu intra in competitia pentru marele trofeu.

Pentru toti concurentii este INTERZIS mersul la plasa! Astfel concurentii nu au voie sa ramana unul in spatele celuilalt si lateral de alt caiac la o distanţă mai mică de 5 metri. Aceste pozitii se accepta doar pe timpul depasirii si maxim 30 de secunde. Incalcarea acestei reguli duce la descalificare.

La inscriere, concurentul trebuie sa specifice categoria ambarcatiunii si probele la care participa.

Daca nu se inscriu minim 3 concurenti la o categorie, acestia vor fi transferati la proba OPEN.

Organizatorul isi rezerva dreptul sa verifice ambarcatiunile de concurs si sa schimbe incadrarea acestora in categoria corespunzatoare. 

Cronometrarea

Cronometrarea se va face la secunda, de catre arbitrii aflati in punctele de control. Va fi declarat castigator al probei cel care va ajunge in cel mai scurt timp la punctul de Sosire dupa parcurgerea integrala a traseului pentru proba la care participa. La concursul de eskimo roll va fi declarat castigator concurentul care va realiza cel mai mare punctaj cumulat (contra-timp plus tipuri de roll) in cadrul acestei probe.

Echipament

Concurentul are obligaţia de a purta vesta de salvare iar numarul de concurs sa fie intr-un mod vizibil, pe toată durata concursului. Echipamentul recomandat de către organizatori cuprinde, dar nu se limintează la:

-caiac
-padela
-vesta de salvare
-fusta
-bidon de apa

Mentiuni pentru proba de Eskimo-rolling:


– Se puncteaza doar roll-urile executate corect, la finalul cărora concurentul rămâne în poziție de echilibru în caiac
– Cel mai mare punctaj la proba contra-timp se acorda concurentului care execută 3 roll-uri consecutive în cel mai scurt timp. Se acceptă la proba contra-timp toate tipurile de roll, cu exceptia pawlata rolling.
– În timpul desfășurării probei, concurenții sunt obligați să poarte vestă de salvare
– Concurenții sunt obligați prin regulament să participe la proba de eskimo-rolling cu același caiac și aceeași padelă cu care care au concurat în proba de maraton si sprint!


În cazul în care un concurent dorește să folosească o padelă diferită decât cea din proba de maraton, atunci el/ea este obligat prin prezentul regulament să transporte padela pentru proba de eskimo pe caiac, în timpul maratonului. Proba transportului padelei se va face prin foto realizat de fotograful oficial al concursului. 
Este obligația concurentului să solicite probă foto pentru padela la momentul lansării la apă în proba de maraton.

Pentru Norsaq roll – organizatorul va pune la dispoziție o padela Norsaq pentru cei care vor sa execute acest tip de roll.

– Înainte de începerea probei, toate ambarcațiunile participante la probă vor fi verificate de organizatori.

Este interzisă folosirea de flotoare, mingi gonflabile sau orice alt dispozitiv care ar ajuta la efecturea probei.
Este interzisă legarea concurentului de caiac prin orice tip de dispozitiv.
– Ordinea de intrare în probă: intrarea în probă se va face în ordinea numerelor de concurs
– Toate antrenamentele pentru această probă se vor desfășura înaintea începerii concursului.
După începerea probei de eskimo, este interzis participanților la probe să mai execute manevra de eskimo -rolling în scop de antrenament.

Validarea participarii:

Pentru validarea participarii concurentul trebuie sa prezinte cartea de identitate, sa achite taxa de participare si sa semneze declaraţia pe propria răspundere . Efectuarea validării îi dă dreptul concurentului sa primeasca numărul de concurs împreună cu kitul de participare.

Anularea participării:

Dacă dintr-un motiv întemeiat persoana înscrisă online doreşte să anuleze înscrierea poate face acest lucru printr-un email trimis la adresa contact@bicazkayakfest.ro.  În cazul retragerii înscrierii însă, taxa de participare nu va fi returnată.

Startul:

Punctul de START/FINISH al concursurilor de maraton si semi-maraton este din Portul Turistic Bicaz. Probele de maraton si semi-maraton vor incepe la ora 10 cu precizarea ca ora exactă a start-ului va fi comunicată de către organizatori.  Concursurile de sprint si roll se vor desfasura in aria Portului Turistic Bicaz. 

Puncte de control / Puncte de realimentare:

Pe parcursul traseului vor fi amenajate doua puncte de control si realimentare, unde concurentii vor gasi apă, fructe, glucoză. Punctele de control şi punctele de realimentare vor fi marcate corespunzător şi vor fi vizibile.

Descalificare / Retragerea din cursă:

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a descalifica sau de a retrage din cursă orice concurent dacă nu respectă acest regulament sau într-una din următoarele situaţii:

-pierderea numărului de concurs
-ratarea unui punct de control
-abaterea de la traseul impus de către organizatori, nerespectarea traseului prin folosirea de scurtături
-utilizarea unui mijloc de transport în timpul cursei
-părăsirea echipamentului pe traseu sau aruncarea de gunoaie şi resturi pe traseu (ambalajele utilizate pot fi lăsate la punctele de control şi alimentare)
-comportament nesportiv faţă de alţi concurenţi sau lipsa de respect faţă de oficiali, organizatori, voluntari, public susţinător, localnici
-împingerea/tragera unui concurent aduce dupa sine descalificarea participanților implicați
-depăşirea timpului limită
-schimbarea ambarcatiunii in timpul concursului
în cazuri excepţionale.

Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv trebuie să informeze organizatorii cât mai repede cu putinţă.

Siguranţa participanților:

Va exista un punct de prim ajutor unde se va asigura serviciu medical de specialitate în caz de nevoie.

Dreptul la imagine:

Prezentul eveniment este organizat de CLUB OUTDOORIS si se deruleaza sub brandul BICAZ KAYAK FEST

Concurentii si participantii  iau act si  se obliga prin semnarea sau luarea la cunostinta in urma afisariii  prezentului regulament de participare sa respecte conditiile impuse de organizator, conditii  menite sa asigure imaginea si promovarea  brendului  precum si  publicitate evenimentului.

In sensul celor de mai sus este interzisa folosirea in orice fel si prin orice mijloc de comunicare, electronica, scrisa , video etc. a unui alt brand in legatura cu acest eveniment fara acordul scris al organizatorului .

Este de asemenea interzisa afisarea la locul derularii evenimentului a oricarei forme de publicitate pentru un alt brand, societate, sau alte evenimente , fara acordul scris al organizatorului.

Este interzisa asocierea brandului inainte, in timpul si dupa derularea evenimentului  cu alte denumiri de firme, marci, produse, evenimente derulate anterior sau care urmeaza a fi derulate in viitor, nume de societati comerciale etc. fara acordul scris al organizatorului.

Concurentii si participantii la eveniment sunt informati prin prezenta  de faptul ca  incalcarea regulilor de mai sus vor fi considerate de catre organizator ca fiind  acte de concurenta neloiala si vor fi sanctionate prin actionarea in cadrul instantelor de drept civil si comercial  in scopul recuperarii prejudiciului.

ATENTIE! Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici un fel de accident sau prejudiciu apărut ca urmare a participării la evenimentul Bicaz Kayak Fest  şi îşi rezervă dreptul de a modifica sau ajusta traseul de concurs în funcţie de condiţiile meteo sau chiar de a opri cursa în cazuri excepţionale. Orice modificare a traseului va fi semnalizată corespunzător (ca de altfel întregul traseu) şi comunicată concurenţilor.

În caz de forţă majoră (orice evenimente care ar putea influenţa buna desfăşurare a concursului, cum ar fi: inundaţii majore, dezastre naturale sau evenimente politice majore) care determină organizatorii să anuleze competiţia, 50% din taxa de participare va fi returnatăz