Introducere

Asociatia “Club Outdooris” este o asociație non-profit, cu cod de înregistrare fiscală 41180944, cu sediul social in str. Fundacul Paun nr 1, Iasi si cu sucursala in str. Principala nr 121, sat Ceahlau, Comuna Ceahlau, judetul Neamt.

Asociatia “Club Outdooris” are ca scop promovarea sportului si a spiritului de sportivitate prin inițierea și organizarea de manifestații sportive.

Asociatia “Club Outdooris” cunoaște importanța datelor personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora și garantează că datele cu caracter personal vor fi prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Acest angajament nu se aplică și în cazul informațiilor dezvăluite deliberat de către Asociatia “Club Outdooris”  unor părți terțe (către alte persoane fizice/juridice).

Cum colectăm datele cu caracter personal care vă privesc și scopul acestor prelucrări

Asociatia “Club Outdooris” prelucrează date cu caracter personal în activitățile de organizare a evenimentelor sportive deschise tuturor iubitorilor de sport, asigurându-se de respectarea obligațiilor legale prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), precum și de respectarea cerințelor legale prevăzute de legislația națională din domeniul de referință.

Asociatia “Club Outdooris” prelucrează datele personale ale persoanelor fizice, în temeiul legii, cu bună-credință, în scopuri legitime, pentru a asigura o bună informare a acestora în legătură cu evenimentele organizate, precum și pentru buna derulare a evenimentelor sportive prin crearea programului competițiilor, afișarea rezultatelor și clasamentelor, a celor mai buni jucători și altele asemănătoare.

Prelucrarea datelor personale la nivelul Asociatia “Club Outdooris” înseamnă colectarea, utilizarea, stocarea, afișarea, copierea, transmiterea, organizarea și structurarea, interpretarea, ștergerea, modificarea și/sau completarea.

Vă informăm că Asociatia “Club Outdooris” administrează datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în condiții de siguranță și numai pentru scopurile precizate mai jos.

Datele dumneavoastră sunt colectate astfel:

 

1.În paginile web www.bicazkayakfest.ro si www.outdooris.ro precum si paginile de social media, Facebook, Instagram, Youtube.

Datele personale accesate prin această prelucrare nu sunt păstrate de către asociația noastră.

 
Categoriile de date care sunt colectate în aceste pagini sunt următoarele:

 • Nume și prenume
 • Număr de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Data nașterii
 • Dosare medicale
 • Număr de concurs, timpul de concurs și locul în clasament

și sunt necesare pentru a vă asigura participarea la evenimentele sportive pe care le organizăm și pentru a coresponda ulterior cu dumneavoastră.

Datele pentru înscrierea la un eveniment sportiv sunt prelucrate si integrate în platformele web www.bicazkayakfest.ro si www.outdooris.ro.

Prin completarea datelor de înscriere la un eveniment sportiv, în condițiile menționate anterior, vă exprimați consimțământul ca datele dumneavoastră să fie prelucrate de Asociatia “Club Outdooris” în scopul organizării și desfășurării evenimentului respectiv, inclusiv pentru trimiterea ulterioară a unor mesaje referitoare la organizarea unor evenimente sportive similare.

 

2.În timpul evenimentelor sportive pe care le organizăm, prin preluarea și publicarea de imagini și secvențe video pe paginile de web ale asociației noastre.

Scopul acestei prelucrări este de a promova activitățile sportive în rândul tinerilor precum și de a promova competițiile organizate de Asociatia “Club Outdooris” în acest sens.

Perioada de stocare a acestor imagini este de 5 ani.

Vă puteți opune oricând la această prelucrare, prin intermediul formularului de înscriere pe care îl completați sau prin transmiterea unui mesaj în acest sens la adresa contact@outdooris.ro.

 

3.Prin intermediul formularelor completate de dumneavostră, privind participarea la o competiție sportivă, unde vă puteți exprima și consimțământul cu privire la folosirea datelor dvs. de contact în scopul păstrării unui dialog periodic cu noi.

Categoriile de date colectate în această secțiune sunt:

 • Nume și prenume
 • Adresa de e-mail
 • Data nașterii
 • Număr de telefon

Datele respective ne sunt necesare pentru a putea coresponda cu dumneavoastră. Participarea la evenimentul sportiv dorit nu este condiționată de existența consimțământului dumneavoastră privind transmiterea ulterioară de mesaje.

Completarea formularului de înregistrare

Pentru înscrierea la evenimentele sportive organizate de Asociatia “Club Outdooris” trebuie să completați formularul de înregistrare specific categoriei de concurs alese.

În momentul completării și finalizării formularului de înregistrare colectăm de la dvs. numele, prenumele, categoria, vârsta, numărul de telefon și adresa de e-mail, orașul și IP-ul.

Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare pentru a putea valida și asigura înscrierea dvs. la evenimentul ales. Temeiul prelucrării îl reprezintă raportul contractual dintre părți astfel cum acesta este stabilit prin Regulamentul de concurs. În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs., Asociatia “Club Outdooris” nu va putea valida și asigura înscrierea dvs. la evenimentul dorit. Totodată, pentru a putea emite dovezile de plată aferente taxei de înscriere colectăm de la dvs. și datele dvs. bancare, respectiv: număr de cont și banca.

Prin completarea și trimiterea formularului de înregistrare ne dați acordul dvs. pentru prelucrarea imaginii dvs., în format foto și video. După desfășurarea evenimentului, putem publica pe site-ul nostru asftel de imagini.

Totodată, pozele și video-urile realizate cu ocazia organizării evenimentelor vor fi publicate pe pagina noastră de Facebook, pe contul de Instagram, Youtube. Fotografiile vor fi păstrate pe site și pe celelalte conturi pe o perioadă de 10 ani.

Rezultatul, clasamentul la cursa la care ați participat le afișăm pe site-ul nostru, unde publicăm numele și prenumele dvs., numărul de concurs, timpul realizat, categoria de vârstă și locul în clasament.

În eventualitatea în care nu sunteți de acord ca pozele cu dvs. să fie publicate pe site-ul nostru sau pe rețelele de socializare sau dacă pozele apar în prezent pe site sau pe rețelele de socializare și nu mai sunteți de acord să apară în continuare, vă rugăm să ne anunțați printr-o cerere la adresa contact@outdooris.ro prin care să ne indicați pozele pe care doriți să le ștergem și vom da curs de îndată solicitării dvs.

Newsletter Marketing & 3rd Party Marketing

Abonarea și dezabonarea la newsletter-ul Outdooris este gratuită și voluntară și se face exclusiv în baza consimțământului dvs. Newsletter-ul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra evenimentelor promoțiilor etc.

Pentru a asigura serviciile de marketing colectăm de la dvs. adresa de e-mail, numărul de telefon, nume, prenume. Aceste date vor fi folosite în mod exclusiv pentru a vă ține la curent cu privire la evenimentele, serviciile și produsele noastre sau cele ale partenerilor evenimentului. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul dvs., durata prelucrării fiind întreaga durată a existenței consimțământului.

Google Analytics

Folosim Google Analytics, un serviciu de analiză web, oferit de Google, Inc. („Google”) http://www.google.com/analytics/ pentru a analiza utilizarea paginilor, interacțiunea cu paginile și opțiunile de navigare ale vizitatorilor pe site și anonimizăm caracteristicile analizate.

Alte link-uri

Acest site conține link-uri către alte site-uri (pixel Facebook). Asociatia “Club Outdooris” nu este responsabilă de politica de confidențialitate practicată de aceștia. Informații privind scopul și volumul colectării datelor, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor cu caracter personal prin furnizorul respectiv, cât și drepturile dvs. și posibilitățile de setare referitoare la acestea în vederea protecției vieîii dvs. private găsiți în instrucțiunile referitoare la protecția datelor ale furnizorului respectiv.

Alte considerații

Vă informăm că exactitatea datelor personale pe care le introduceți în paginile web www.bicazkayakfest.ro si www.outdooris.ro  sau în formularele de înscriere la eveniment se află în responsabilitatea dumneavoastră.

Asociatia “Club Outdooris” nu verifică datele introduse și nu intenționează să solicite alte informații pentru a vă identifica.

Datele pe care le furnizați către Asociatia “Club Outdooris” sunt folosite ca atare pentru:

 • Înscrierea și participarea la evenimentele sportive organizate de asociația noastră,
 • Pentru contact și comunicare ulterioară pe domeniile de activitate ale Asociatia “Club Outdooris”

Dacă nu sunteți de acord ca datele să vă fie prelucrate de către noi, aveți dreptul și libertatea de a nu vă înregistra ca utilizator pe site-ul nostru sau de a nu vă transmite datele personale în paginile web sus-mentionate.

În situația în care nu doriți să vă introduceți datele personale în pagina web, veți putea în continuare să utilizați site-ul nostru pentru a vă informa cu privire la serviciile oferite de asociația noastră, la pașii pe care trebuie să îi parcurgeți în acest sens și cu privire la alte informații de interes.

Precizăm că în site-urile web ale asociației noastre nu există un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, așa cum este menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR.

Dacă sunteți minor și accesați unul din site-urile asociației noastre, o puteți face doar dacă aveți consimțământul unui părinte sau al tutorelui legal.

Temeiul legal al prelucrării datelor    

Vă informăm că datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate de catre Asociatia “Club Outdooris”, pe baza consimțământului liber exprimat de dumneavoastră, în paginile web de contact, de înregistrare utilizator și de autentificare (precizate anterior).

Vă informăm că, în orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul dvs. privind prelucrarea datelor care vă aparțin, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, prin transmiterea, în acest sens, a unui email la adresa noastră. În această situație, datele dumneavoastră personale vor fi șterse din evidența noastră și orice prelucrare a acestora va înceta.

Precizăm că, pentru evidențele contabile, datele aferente vor fi păstrate potrivit prevederilor Anexei nr. 1 la Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

Securitatea prelucrărilor de date personale

Vă asigurăm că, pentru prelucrarea datelor personale care vă privesc, Asociatia “Club Outdooris” a alocat toate resursele necesare și disponibile în vederea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestor date, dintre care amintim:

 • Echipamente de securizare a accesului la retea (Firewall)
 • Componente specifice de protecție anti-virus
 • Aplicarea regulată de patch-uri și upgrade-uri pentru componentele software/hardware implicate
 • Instruirea persoanelor (inclusiv a voluntarilor) care administrează aplicația cu privire la responsabilitățile și obligațiile pe care le au în vederea asigurării securității adecvate a prelucrărilor de date
 • Acces restricționat la date
 • Testare perioadică e eficienței măsurilor de securitate aplicate

Informații referitoare la stocarea datelor personale

Toate informațiile personale pe care le trimiteți prin intermediul aplicațiilor web ale Asociatia “Club Outdooris” sunt păstrate pe servere securizate și pot fi accesate de către personalul nostru pentru a vă oferi serviciile solicitate sau pentru a asigura servicii tehnice de întreținere și de mentenanță.

Durata de stocare a datelor personale care vă privesc este, după caz:

 • Pentru datele cu caracter personal care vă privesc, introduse în paginile de contact, solicitare ofertă sau pentru oferirea unui card cadou, durata de pastrare este de 12 luni de la ultima corespondență cu dumneavoastră, după care vor fi șterse prin proceduri automate;
 • Pentru datele furnizate de dvs. pentru înregistrarea pe site, datele vor fi păstrate până în momentul în care vă exercitați dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat) sau dreptul de opoziție;
 • Pentru datele personale care vă privesc, utilizate în cadrul contractelor avute cu noi, durata de păstrare a acestora este în conformitate cu legislația existentă în domeniul fiscal.

În interes legitim, putem păstra datele dumneavoastră și ulterior termenelor menționate mai sus, în format anonimizat (care nu vă mai identifică), în scopuri statistice.

Ce drepturi aveți?

Prin cererea dvs. transmisă prin email sau prin servicii poștale vă puteți exercita, cu titlu gratuit, următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat. Dacă doriți și alte informații referitoare la prelucrarea datelor personale, în afara celor precizate aici, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare în acest sens.

Dreptul de acces la datele care vă privesc, respectiv prin confirmarea prelucrării datelor personale și, după caz, furnizarea de informații referitoare la: categoriile de date prelucrate, scopul prelucrării, posibili destinatari, durata de stocare, interesul legitim, precum și informații referitoare la drepturile dumneavoastră. De asemenea, puteți solicita o copie a datelor personale care vă privesc.

Dreptul la rectificarea datelor, în situația în care considerați că acestea sunt incorecte sau incomplete (inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare).

Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat) presupune ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întărzieri nejustificate.

Dreptul de a restricționa procesarea pentru o perioadă limitată, sens în care trebuie să ne transmiteți perioada pentru care vreți să vă fie restricționată prelucrarea datelor dvs., și după caz, motivul acestei solicitări.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator.

Dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a vă opune, în orice moment, la prelucrarea datelor personale care vă privesc. Vă amintim că acest drept poate fi materializat imediat, prin retragerea consimțământului dvs., potrivit celor menționate în prezentul document. De asemenea, vă informăm ca aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, la activitățile de marketing direct efectuate cu datele dvs. personale.

Dreptul de a nu face parte la un proces decizional individual automatizat, inclusiv prin crearea de profiluri.

În situația în care considerați că v-au fost încalcate drepturile legale menționate anterior, vă informăm că aveți dreptul de a vă adresa în instanță sau de a adresa o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.

 

Notă. În situația în care solicitările dumneavoastră sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Asociatia “Club Outdooris” poate:

 • fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate,
 • fie să refuze să dea curs cererii.

În aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii.

Transmiterea către terți a datelor personale

Vă informăm că datele cu caracter personal care vă privesc nu sunt transferate de către asociația noastră către alte state sau către alți destinatari, persoane fizice sau juridice, cu excepțiile:

 • cazurile prevăzute expres de legislația națională sau europeană
 • situația în care v-ați înregistrat pe pagina web. În această situație, datele dumneavoastră, colectate prin intermediul acestei platforme, sunt prelucrate de către asociația noastră, la opțiunea dumneavoastră explicită, și sunt prelucrate de Asociatia “Club Outdooris”

De asemenea, vă informăm că, potrivit obligațiilor legale pe care le avem și când ne este solicitat acest lucru, putem furniza datele dumneavoastră către autorități publice învestite cu atribuții specifice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Deși luăm măsurile necesare pentru a proteja informațiile cu caracter personal pe care ni le furnizați, precizăm că transmiterea de informații prin intermediul rețelei publice Internet nu poate fi garantată drept sigură (există conexiuni de rețea intermediare care nu se află sub controlul nostru, cum ar fi furnizorul local de servicii de comunicație). În consecință, vă rugăm să luați în considerare că nu putem garanta securitatea niciunor informații cu caracter personal pe care ni le transmiteți prin intermediul Internetului.

Colectarea automată de date cu caracter non-personal

În unele cazuri, este posibil ca Asociatia “Club Outdooris” să colecteze informații cu caracter non-personal. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost făcută conexiunea la site-urile web ale asociației. În timpul navigării pe site, Asociatia “Club Outdooris” ar putea stoca anumite informații ale utilizatorului. Aceste informații vor fi sub forma unui fișier „Cookie” sau a unui fișier similar. Aceste fișiere „Cookies” ajută asociația noastră să răspundă cât mai bine intereselor și preferințelor utilizatorilor. În cele mai multe browsere de Internet se pot șterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier. Asociatia “Club Outdooris” recomandă utilizatorilor să consulte instrucțiunile browser-ului folosit pentru a identifica cum pot fi utilizate cookie-urile.

Prezenta Politică se completează cu Regulamentul de Concurs, care este disponibil aici: https://bicazkayakfest.ro/regulament/

              

Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la acești termeni sau la implementarea acestora, ne puteți contacta la contact@outdooris.ro sau contact@bicazkayakfest.ro.